Podmínky ochrany osobních údajů

Naše webová adresa je www.jamys.cz

Internetový obchod www.jamys.cz, facebooková stránka j.amys_cz a instagramový účet bere Vaše soukromí ve vážnost podle legislativy k GDPR. Dnem 24.4. 2019 vstoupil v účinnost nový zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a další doprovodný zákon č. 111/2019 Sb. a Vaše údaje budou použity pouze ke správě Vašeho účtu a k poskytnutí požadovaných služeb.

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám.

Vaše osobní údaje si ponecháme pro výše zmíněné účely 2 roky od data Vašeho souhlasu.

 

Pokud souhlasíte s odběrem novinek, vyplňte prosím do kontaktního formuláře Váš email. Dnem 24.4. 2019 vstoupil v účinnost nový zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a další doprovodný zákon č. 111/2019 Sb. a Vaše údaje budou použity pouze pro zasílání novinek.

 

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám.

 

V případě, kdy přestanete mít zájem o zasílání novinek a aktualit, stačí zaslat email na adresu info@jamys.cz  se zprávou “ nezasílat novinky“.