Reklamace či vrácení

Milé zákaznice a zákazníci,

může se to stát a nás to samozřejmě mrzí, ale pokud vám naše produkty z nějakého důvodu nevyhovují, nebojte se nám o tom napsat a uplatnit zákonnou lhůtu pro vrácení produktu k nám na věšák.

My vám za to hlavu neutrhneme a nebudeme se ptát, pročpak to je tak jak je. Každý má někdy pocit, že něco moc chce, ale pak z toho není třeba zase až tak nadšen. Známe to přeci všichni.

☑  Na výměnu máte ze zákona 14 dní od převzetí kompletní zásilky. Do té doby nám prosím dejte vědět e-mailem na info@jamys.cz o vašem záměru. Nemáme úplně v lásce zásilky, které přijdou bez ohlášení a bez vysvětlení. Občas se tohle děje a úplně nevíme, pročpak? A řešení je poté velmi zdlouhavé.).

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy včetně vráceného zboží, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

    1. Převzetí zboží
     Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na naši korespondenční adresu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
    2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží šité na zakázku či upraveného podle přání kupujícího (délka, změna střihu, úprava střihu)
    3. Náklady spojené s vrácením zboží. V případě odstoupení od smlouvy dle  obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle  obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
    4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
    5. Pokud kupující vrací zboží, za jehož nákup od nás obdržel Bonus (např. produkt zdarma, dárek k nákupu nad určenou částku, doprava zdarma nad určenou částku) a po vrácení zboží nebude dodržena minimální částka k využití Bonusu, v takovém případě bude celý Bonus, který kupující z takové transakce získal, zrušen.

   

       

      Stáhněte si PDF formulář k odstoupení od smlouvy.

       

      Najdete v něm veškeré pokyny a náležitosti k vrácení zboží.

      Adresa pro vrácení je J.AMYS, Na Výsluní 57, 41002 Chotěšov

      nebo zásilkovnou : NPB Eletronic Libochovice

       

      Reklamace

      Reklamace a postup reklamace se řídí naším reklamačním řádem. Samosebou nechceme, aby se cokoliv pokazilo, ale jsme jen lidé a občas se může někde něco pokazit – šev povolit, barva vyblednout dřív, než by měla, špatný zip. To je riziko, které na sebe samosebou bereme a víme o něm. Přesto se snažíme všemu zabránit ještě před tím, než vám zboží odešleme. Pokud se přesto stane, že na svém zboží najdete chybu, neprodleně nás kontaktujte na info@jamys.cz a domluvíme další postup.

      Reklamace a právo z vadného plnění upravují naše Obchodní podmínky.

      Reklamační řád:

      • Reklamaci nám nahlaste neprodleně a to do e-mailu info@jamys.cz
      • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní
      • Pokud se vada projeví dříve, než po 6 měsících užívání, bereme věc jako vadnou od počátku a máte nárok na výměnu a okamžitou nápravu.
      • V případě druhém posoudíme oprávněnost reklamace a na základě rozhodnutí s vámi budeme konzultovat další postup.
      • V případě, že bude reklamace neoprávněná, hradíte poštovné v plném rozsahu vy. Taktéž vám můžeme navrhnout opravu a nebo úpravu a tu hradíte v plném rozsahu také vy.
      • V případě, že bude reklamace oprávněná, první volbou řešení je vždy oprava nebo úprava. Druhou možností je výměna, pokud je možná a pokud není možná ani výměna, dohodneme se společně na vrácení podstatné částky peněz ze zbývající hodnoty produktu.
      • Neposílejte nám balíčky na dobírku, nebudou převzaty.
      • Než zašlete reklamovaný kousek, nejprve se s námi spojte a pošlete nám fotografii, na které bude viditelný problém. Může to vše velmi ulehčit:)